Soil for the floor


Opis:

ARTELIT PB-235 GRUNT POLIURETANOWY NISKOEMISYJNY
Grunt poliuretanowy o bardzo niskiej emisyjności przeznaczony do gruntowania podłoży przed klejeniem parkietu klejami poliuretanowymi PB-890, PB-880 lub elastycznymi klejami do parkietu HB-810 lub HB-810. Może być stosowany, jako środek do odcięcia wilgotności resztkowej w podłożu.

ARTELIT PB-230 GRUNT POLIURETANOWY
Skoncentrowany grunt poliuretanowy przeznaczony do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pylących podłoży występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SU.

ARTELIT ROZCIEŃCZALNIK SU
Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do rozcieńczania Gruntu Poliuretanowego Artelit Professional PB-230, nadaje się także do czyszczenia narzędzi z pozostałości klejów i gruntów poliuretanowych przed ich utwardzeniem.

Rodzaje produktu:

  • Artelit PB-235

    grunt poliuretanowy niskoemisyjny

  • Artelit PB-230

    grunt poliuretanowy

  • Artelit SU

    rozcieńczalnik

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.